Produktový manuál - Headpro

Produktový manuál obsahuje informace jako správně používat čelovku Glowfox Headpro.

Před prvním použitím čelovky Headpro

Prosím odšroubujte uzávěr naproti tlačítku zapínání. Odstraňte izolační pásek na baterii a baterii vložte do těla konstrukce čelovky. Baterii je třeba vložit dovnitř nejprve s označením kladného pólu + (plus). Následně uzávěr znovu zašroubujte.

První použití čelovky Headpro

Před prvním použitím doporučujeme čelovku nabít na plnou kapacitu baterie dokud nezasvítí zelená kontrolka baterie. V případě, že zelená kontrolka svítí okamžitě, baterii není třeba nabíjet.

Standardní doba nabíjení je 3-4 hodiny. V závislosti na výběru nabíjecího adaptéru se může doba nabíjení mírně lišit.

Ovládání čelovky Headpro

Hlavní režimy svícení

Čelovka má dva hlavní režimy svícení. Bílé a červené světlo. Stisknutím tlačítka zapínání aktivujete bílý světelný režim. Dalším stisknutím do 3 sekund přepnete režim na červený. Dalším stisknutím se čelovka vypne. Čelovka se dalším stisknutím vypne i v případě, že je aktuální režim aktivní déle než 3 sekundy.

Doplňkovým režimem je zapnutí čelovky podržením tlačítka na déle než 3 sekundy. Tímto způsobem se aktivuje "moonlight" režim se světelným tokem 2 lumeny. Stejným podržením tlačítka se tento režim vypne.

Další režimy svícení

BÍLÉ SVĚTLO

Bílé světlo nabízí 5 možností nastavení světelného toku. Světelný tok nastavíte podržením tlačítka zapínání při aktivním bílém režimu. Světelný tok se mění každou sekundou následovně: 

 1. 100% Vysoký,
 2. 65% Středně vysoký,
 3. 30% Střední,
 4. 15% Středně nižší,
 5. 7,5% Nízký.

Po přepnutí z nízkého světelného toku se cyklus opakuje na nejjasnější světelný tok. Uvolněním tlačítka se cyklus zastaví na aktuální volbě. Čelovka si pamatuje poslední nastavení toku při příštím spuštění.

ČERVENÉ SVĚTLO

Červené světlo nabízí 3 možnosti světelného toku. Světelný tok nastavíte podržením tlačítka zapínání při aktivním červeném režimu. Světelný tok se mění každou sekundou následovně: 

 1. 100% vysoký,
 2. 50% Střední,
 3. 30% Nízký.

Po přepnutí z nízkého světelného toku se cyklus opakuje na nejjasnější světelný tok. Uvolněním tlačítka se cyklus zastaví na aktuální volbě. Čelovka si pamatuje poslední nastavení toku při příštím spuštění.

DOPLŇKOVÉ FUNKCE BÍLÉHO SVĚTLA

Rychlým dvojím kliknutím tlačítka zapínání aktivujete TURBO režim s jasem až 2322 lumenů. Režim lze aktivovat při vypnuté čelovce i při aktivním bílém světle. Při provozu v TURBO režimu se po 30-60 sekundách začne postupně snižovat světelný tok čelovky, kvůli regulaci přehřátí čelovky.

Dalším dvoj klikem přepínáte mezi doplňkovými režimy (Strobe, SOS, Maják). Následně se cyklus opakuje. 

V případě jednoho stisknutí tlačítka se čelovka vrátí do předchozího režimu (vypnutí, bílé světlo)

Upozornění: 

V případě teploty čelovky nad 55° se TURBO režim neaktivuje. Automaticky se aktivuje následující možný režim bílého světla.

V případě teploty čelovky nad 60° v aktivním TURBO režimu se čelovka automaticky přepne do běžného bílého světla.

DOPLŇKOVÉ FUNKCE ČERVENÉHO SVĚTLA: 

Rychlým dvojím kliknutím tlačítka zapínání aktivujete režim SOS červeného světla. Režim lze aktivovat pouze při aktivním červeném světle. Dalším dvoj klikem přepínáte na SOS kombinaci bílého a červeného světla. Následně se cyklus opakuje dvojím kliknutím.

V případě jednoho stisknutí tlačítka se čelovka vrátí do předchozího režimu (červené světlo).

Indikátor stavu baterie

Levely baterie:

 1. 100-60%  - zelená barva
 2. 60-30% - žlutá barva
 3. 30-10% - červená barva
 4. pod 10% - červená barva blikající 3x během každých 5 minut až do úplného vybití baterie

Indikátor baterie se vypíná automaticky po 5 sekundách od zapnutí čelovky. Výjimkou je level baterie pod 10%. 

Ochrana proti přehřívání

V případě detekce teploty čelovky nad 60° se jas automaticky sníží z důvodu prodlužování života baterie. 

V případě detekce teploty čelovky nad 75° se čelovka automaticky vypne.

Upozornění

Čelovka Headpro je vysoce intenzivní svítidlo. Vyhněte se proto přímému svícení do očí sobě a jiným lidem v okolí svítilny. 

Instrukce k nabíjení čelovky

Čelovka se nabíjí pomocí micro USB-C kabelu a adaptéru (není součást balení) připojeného do sítě. Nabíjení je možné i zapojením USB konektoru do sítě, například.: do počítače, do auta.

Zástrčka micro USB-C je skryta v těle konstrukce čelovky. Proto je třeba odkroutit čelovku u tlačítka zapínání proti směru hodinových ručiček. 

Následně lze čelovku nabíjet připojením micro USB-C kabelu k adaptéru zapojenému do sítě. Nabíjení trvá standardně 3-4 hodiny v závislosti na volbě adaptéru.

Během nabíjení svítí indikátor baterie červeně. Při plném nabití svítí indikátor baterie zeleně.

Upozornění

Li-ion akumulátory není vhodné zcela vybíjet z důvodu možného zkrachování životnosti. Pokud zpozorujete značný pokles svítivosti, je třeba dát akumulátor nabíjet.

Odolnost čelovky Headpro

Čelovka Headpro je odolná vůči vodě podle normy IP66, což znamená odolnost vůči prachu a intenzivně stříkající vodě. 

Čelovka Headpro je odolná vůči pádu do 2 metrů.

Upozornění

Čelovka není plně vodotěsná a proto nesmí být ponořena do vody.

DĚKUJEME ZA VÁŠ NÁKUP A POZORNÉ ČTENÍ PRODUKTOVÉHO MANUÁLU.

V případě jakýchkoli otázek spojených s používáním čelovky nás neváhejte kontaktovat přes kontaktní formulář.